O wypożyczalni

Wypożyczalnia sprzętu powstała po to, aby ułatwić dostęp mieszkańcom Krosna do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, a tym samym do zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych oraz stworzenia warunków do opieki domowej i poprawy stanu zdrowia wśród osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

Z Wypożyczalni sprzętu mogą skorzystać mieszkańcy miasta Krosna. Potrzebującym udziela się doraźnej pomocy na okres od 1 do 3 miesięcy, z możliwością jednorazowego przedłużenia na kolejne 3 miesiące. Wypożyczenie sprzętu jest nieodpłatne. Następuje na pisemny wniosek (umieszczony poniżej w zakładce dokumenty do pobrania, na stronie internetowej www.wsm-krosno.pl lub w siedzibie Wypożyczalni).

Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w siedzibie Wypożyczalni przy ul. Czajkowskiego 49 (budynek ZSKU).

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzające konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego wraz z załącznikiem.

Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu umowy.
W momencie podpisywania umowy należy okazać dowód osobisty osoby Biorącej do używania.

Sprzęt należy odbierać w siedzibie Wypożyczalni przy ul. Czajkowskiego 49.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach braku możliwości transportu wypożyczonych sprzętów o dużych rozmiarach gwarantujemy transport wraz z wniesieniem lecz bez możliwości zmontowania.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Wypożyczalni zostały określone w Regulaminie Wypożyczalni Sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dostępnym w siedzibie wypożyczalni, na stronie wypożyczalni www.wsm-krosno.pl lub www.krosno.pl.

Druk/PDF